La Societat Balear de Neurologia es una associació sense ánim de lucre  constituïda a Palma de Mallorca al 1988, que desenvolupa la seva labor en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té com a objectius:

 

Agrupar a tots els llicenciats i doctors en Medicina i Cirurgia que tenguin interès o vinculació amb la Neurologia, i als llicenciats o diplomats

  universitaris en altres àrees de les Ciències de la Salut que ho sol·licitin. 

 

- Contribuibuir al millorament del nivell científic dels seus associats. Promoure el desenvolupament de la medicina en la branca de la Neurologia.

    Assessorar als organismes públics i societats privades de l'àmbit balear en qüestions relacionades amb la Neurologia.

 

- Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis de l'especialitat.

- Col·laborar amb les universitats en el desenvolupament científic i tècnic de les matèries relacionades amb la Neurologia.

          

- Fomentar la col·laboració amb altres societats neurològiques, tant de la resta d'Espanya com a internacionals.

 

 

 

Pròximes activitats

No hi ha activitats per aquest any.

AREA PRIVADA
e-mail
Contrasenya
 
recordar contrasenya